Peuters hebben vaak veel energie, fantasie en bewegen de hele dag. Omdat ze zoveel horen, zien en beleven, moeten ze dit ook verwerken. Dat gebeurt grotendeels als uw peuter rust of slaapt maar om energie, emoties en ervaringen een plekje te geven zijn ook muziek, zang en spel perfecte instrumenten. Tijdens de Toverdoos staan plezier, vertrouwen en een veilig gevoel van uw peuter centraal. Het is geen dansles waar pasjes en bewegingen worden aangeleerd. Het accent ligt op de spontane, creatieve uitingen van uw kind. Hier wordt op een speelse manier aandacht aan gegeven. Door te zingen, muziek te maken, te dansen en uit te beelden, wordt de aangeboren creativiteit en fantasie van het kind behouden en gestimuleerd. 

peuters kl   

  peuters